Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Với đa số đại biểu tán thành (88,44%), trong phiên họp cuối tuần (8/11), Quốc hội đã quyết nghị thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=107949