Thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua Nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Xã Bình Phú là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Cai Lậy. Với lợi thế có các đường Quốc lộ 1A, đường tỉnh 875B, đường huyện 57B, đường huyện 63... đặc biệt là tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi qua đã tạo thành mạng lưới giao thông liên vùng, đưa Bình Phú trở thành trung tâm thương mại có vai trò trung chuyển giữa các huyện nằm trong khu vực phía Tây của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - đô thị tiểu vùng phía Tây của tỉnh Tiền Giang và khu vực lân cận. Việc thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nguyên trạng 19,07 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.502 người của xã Bình Phú. Huyện Cai Lậy sau khi thành lập thị trấn Bình Phú không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã nhưng có chuyển 1 xã thành thị trấn, từ 16 xã thành 15 xã và 1 thị trấn.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành sự cần thiết thành lập thị trấn Bình Phú, nhận thấy, việc thành lập thị trấn Bình Phú bảo đảm 4/4 tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211. Tuy nhiên đề nghị, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, chính quyền địa phương cần sớm có phương án để chủ động xử lý các vấn đề phát sinh như: tạo việc làm cho người dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp, chỉnh trang đô thị, tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật để bảo đảm đời sống của nhân dân.

Qua thảo luận, tất cả thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đều tán thành với nội dung đã nêu, và nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện : Dương Dung Diệu Huyền Quang Sỹ Anh Đức

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thong-qua-nghi-quyet-thanh-lap-thi-tran-binh-phu-huyen-cai-lay-tinh-tien-giang