Thông qua quy hoạch tài nguyên nước

Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước diễn ra sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Việt Nam có nguồn tài nguyên nước dồi dào song phân bố không đồng đều, tình trạng thiếu nước ngọt cục bộ, suy thoái, khô hạn, lưu lượng nước không đều … đang là những thách thức to lớn đối với an ninh nguồn nước hiện nay. Các chuyên gia cho rằng dự thảo quy hoạch tài nguyên nước cần làm rõ các giải pháp để nâng cao giá trị tài nguyên nước đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu lương thực và năng lượng.

PGS.TS PHẠM QUÝ NHÂN: "Giá trị sử dụng nước là thấp nhất thế giới, hiện nay có 2 USD/1m3 thôi còn trung bình của thế giới là 20USD/1m3. Rõ ràng việc sử dụng nước cho nông nghiệp của chúng ta rất là lớn và thứ 2 những vẫn đề thách nước về năng lượng cũng như vậy. Nguồn nước cho điện cũng rất lớn thì cân đối trong các an ninh phi truyền thống này nó phải bao nhiêu cho đủ".

Bên cạnh đó mực nước của Sông Hồng qua 20 năm đã bị hạ thấp từ 2 đến 6m, lòng dẫn cũng bị ảnh hưởng tác động rất lớn đến hệ thống thủy lợi là điểm đáng lưu ý.

TS HOÀNG VĂN THẮNG, Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: "Tưới bị ảnh hưởng, điện bị ảnh hưởng. Cái thứ 3 các hệ thống sông vùng đồng bằng 5,6 tỉnh lấy nước ở Sông Hồng bây giờ là không lấy được nước nữa. Nó gây nên ô nhiễm nguồn nước vì mất sức tải môi trường, thứ 4 hệ thống đê điều bị mất an toàn".

Phó Thủ tướng LÊ VĂN THÀNH: "Sông Hồng bây giờ mực nước hạ thấp như thế, giải pháp không thể có 1 bộ được. Giải pháp phải tổng thể để chúng ta đặt ra mục tiêu giữ mực nước bao nhiêu. Đặc biệt là giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập, hạn hán ở miền Trung, xâm nhập mặn ở ĐBSCL. Các đồng chí có rồi nhưng các giải pháp trọng tâm phải thể hiện được".

Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo Quy hoạch cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đặc biệt chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn, an ninh nguồn nước, chất lượng nước, đề ra được hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện.

Thực hiện : Tiến Cường Anh Đức

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thong-qua-quy-hoach-tai-nguyen-nuoc