Thông qua tuyên bố môi trường Đông Á

Gốc
(Toquoc) - Hôm qua, tại Hà Nội, Bộ trưởng môi trường Đông Á đã ra tuyên bố chung 14 điểm cho lần đầu tiên nhóm họp.

Tin nóng

Tin mới