Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thông thoáng xuất nhập cảnh

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ban Quản lý KKT do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nhưng chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh Lạng Sơn. KKT có 2 khu chức năng chính là Khu phi thuế quan và Khu thuế quan.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=102501