Thông tin Asian Indoor Games

Gốc
Hội Mỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Olympic quốc gia đã thống nhất chọn logo cho Asian Indoor Games lần 3 do Việt Nam đăng cai vào năm 2009 là hình hoa sen cách điệu thành ngọn đuốc. Còn linh vật được chọn chính là chú gà.

Tin nóng

Tin mới