Thông tin mới về việc chống bán phá giá tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

Gốc
Sau khi ban hành SEF, các bên liên quan có thể nộp bản đệ trình trình bày ý kiến về Báo cáo này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành.

Thông tin mới về việc chống bán phá giá tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam - Ảnh 1

Gia hạn thời gian ban hành báo cáo về dữ kiện chống bán phá giá tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam Ảnh minh họa: TTXVN

Cục Phòng vệ thương mại ( Bộ Công Thương ) cho biết, Ủy Ban Chống bán phá giá Australia (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia đã ra thông báo số 2017/126) về việc gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu (SEF-Statement of Essential Facts) và Báo cáo về khuyến nghị của ADC (Final Report) trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Theo đó, để có thêm thông tin về vai trò của các bên liên quan trong việc sản xuất và xuất khẩu sản phẩm liên quan vào Australia và xác minh thông tin mà các bên liên quan cung cấp, thời hạn để Ủy viên Ủy ban Chống bán phá giá Australia ban hành SEF được gia hạn đến ngày 5/11/2017 và thời hạn cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia (Paliarmentary Secretary) được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 20/12/2017.

Sau khi ban hành SEF, các bên liên quan có thể nộp bản đệ trình trình bày ý kiến về Báo cáo này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành. Thông tin về Báo cáo có thể tra cứu trên trang web www.adcommission.gov.au hoặc liên hệ văn phòng ADC theo địa chỉ: Điện thoại +61 2 6213 6387 hoặc Thư điện tử: investigations3@adcommission.gov.au.

Trước đó, ngày 8/6/2017, ADC đã ra Thông báo khởi xướng điều tra (Thông báo số 2017/78).Vì vậy, SEF dự kiến được ban hành vào ngày 26/9/ 2017, và bản Báo cáo cuối cùng dự kiến được ban hành vào hoặc trước ngày 10/11/2017.

Ngày 7/ 8/2017, Ủy ban Chống bán phá giá Australia(ADC) đã ra thông báo tạm thời (Thông báo chống bán phá giá số D60REP 405) về việc chưa áp dụng biện pháp chống bán phá giá sơ bộ đối với tháp gió (mã HS: 7308.20.00, 7308.90.00, 8502.31.10) nhập khẩu từ Việt Nam.

Cũng theo Cục Phòng vệ thương mại, nguyên đơn là công ty Keppel Prince Engineering và công ty Ottoway Fabrication.

Giai đoạn điều tra bán phá giá bắt đầu từ 1/1/2015 – 31/12/2016. Giai đoạn điều tra thiệt hại kể từ ngày 1/1/2013 đến nay và biên độ bán phá giá ước tính của ADC là 15,7%.

Dự kiến, ADC sẽ ban hành Báo cáo về dữ kiện trọng yếu (Statement of Essential Facts) vào ngày 5/11/2017 và các bên liên quan sẽ có 20 ngày để bình luận.

Báo cáo về khuyến nghị của ADC sẽ được gửi tới người có thẩm quyền (Parliamentary Secretary): trước hoặc vào ngày 20/12/2017 (hoặc có thể được gia hạn). Parliamentary Secretary phải ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về khuyến nghị của ADC (hoặc được gia hạn)./.

Tin nóng

Tin mới