Thông tin mới việc hàng chục hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ chưa được giải quyết

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho biết, qua kiểm tra thông tin lưu trữ thì 51 trường hợp đề nghị kinh phí xây mộ liệt sĩ do gia đình quản lý tại nghĩa trang gia tộc theo danh sách của Phòng LĐ-TB&XH huyện Đại Lộc, có 46 trường hợp đã được hỗ trợ trong giai đoạn từ 1995-2012, 2013-2021, đối với 5 trường hợp còn lại do hồ sơ không đảm bảo theo quy định vì vậy chưa được giải quyết.

Báo CAND Online ngày 7/9 có bài “Vì sao hàng chục hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ chưa được giải quyết?”, phản ánh từ tháng 7/2019 đến cuối năm 2021, Phòng LĐ-TB&XH huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã thẩm định và gửi 51 hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ do gia đình tự nguyện quản lý tại nghĩa trang gia tộc.

Tuy nhiên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam thẩm định ra quyết định giải quyết 17 hồ sơ cho các thân nhân liệt sĩ đề nghị, còn lại 34 hồ sơ chưa được Sở này trả lời lý do không được giải quyết.

Để có cơ sở trả lời cho thân nhân liệt sĩ, ngày 5/9 vừa qua, Phòng LĐ-TB&XH huyện Đại Lộc đã có công văn đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, Phòng Người có công trực thuộc Sở xem xét, kiểm tra cho ý kiến.

Liên quan đến việc này, chiều 15/9, Phòng LĐ-TB&XH huyện Đại Lộc cho biết, vừa nhận được công văn phản hồi của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho rằng, trước đây, mộ liệt sĩ do gia đình quản lý ở nghĩa trang gia tộc đã được hỗ trợ kinh phí để nâng cấp vỏ mộ, mức hỗ trợ kinh phí giai đoạn từ năm 1995-2012, mỗi mộ liệt sĩ được hỗ trợ từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng; giai đoạn từ năm 2013-2021, mỗi mộ liệt sĩ được hỗ trợ để nâng cấp vỏ mộ là 2,5 triệu đồng.

Qua kiểm tra thông tin lưu trữ tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam thì 51 trường hợp theo danh sách của Phòng LĐ-TB&XH huyện Đại Lộc, có 46 trường hợp đã được hỗ trợ trong giai đoạn từ 1995-2012, 2013-2021, đối với 5 trường hợp còn lại do hồ sơ không đảm bảo theo quy định vì vậy chưa được giải quyết.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/thong-tin-moi-viec-hang-chuc-ho-so-de-nghi-ho-tro-kinh-phi-xay-mo-liet-si-chua-duoc-giai-quyet-i667583/