Ngày 18-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị, có hơn 600 đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thong tin, tuyen truyen gop phan tao moi truong hoa binh, on dinh de phat trien dat nuoc - Anh 1

Hội nghị đánh giá, năm 2016, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đạt kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, củng cố niềm tin và sự ủng hộ của người dân, người Việt Nam ở nước ngoài đối với các quyết sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu. Qua đó, góp phần tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của đất nước.

Các đại biểu tập trung phân tích những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; dự báo tình hình trong nước và quốc tế thời gian tới; thảo luận các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Năm 2017, trước bối cảnh quốc tế và tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, công tác thông tin, tuyên truyền cần tập trung quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền một cách toàn diện, đồng bộ. Đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức, phương thức, ngôn ngữ tuyên truyền; chủ động định hướng dư luận xã hội; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, lập trường của Việt Nam trong giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế…

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo T.Ư trao bằng khen tặng 27 tập thể (trong đó có Ban Chính trị - xã hội Báo Nhân Dân) và chín cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2016.