(Chinhphu.vn) - Ngày 1/6/2011 là thời điểm có hiệu lực của Nghị định 27/2011/NĐ-CP quy định trách nhiệm cung cấp trước thông tin về chuyến bay, chi tiết nhân sự của hành khách và tổ bay (gọi chung là thông tin trước về hành khách) của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển hàng không dân dụng quốc tế hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân, xuất phát từ 1 sân bay nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam để đến 1 sân bay quốc tế của Việt Nam.

Thông tin trước về hành khách (viết tắt tiếng Anh là API) là thông tin về chuyến bay, thông tin về hành khách và tổ bay được các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân cung cấp dưới dạng dữ liệu máy tính cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi nhập cảnh tại 1 sân bay quốc tế của Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó. Chế độ thông tin 24/7 là việc cung cấp thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục 24 giờ trong ngày và trong cả tuần. Nghị định quy định rõ nguyên tắc khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API là chỉ sử dụng vì mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh hàng không; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Việc khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu (API) phải bảo đảm giữ bí mật về số liệu kinh doanh của các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân và bí mật về chi tiết nhân sự của hành khách; không được làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của các hãng hàng không và người khai thác các chuyến bay tư nhân. Không chuyển giao thông tin, dữ liệu API cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp có sự đồng ý của hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân đã cung cấp thông tin. Dữ liệu API cung cấp tới Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế của Việt Nam theo chế độ thông tin 24/7. Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các hãng hàng không hoặc người khai thác chuyến bay tư nhân cung cấp thông tin, dữ liệu API theo đúng thời hạn. Hoàng Diên