Sau hơn 5 tháng soạn thảo, thông tư 10/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 15/NĐ- CP của Chính phủ đã được Bộ Xây dựng ban hành quy định về quản lý chất lượng (QLCL) công trình xây dựng.

Điểm đột phá của TT 10 là quy định trách nhiệm QLCL của các chủ thể trong từng khâu xây dựng: Khảo sát, thiết kế, thi công, theo từng loại công trình, nguồn vốn và hình thức thực hiện dự án. Ông Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Giám định chất lượng công trình xây dựng - cho biết:

Đây là một thủ tục hành chính cần thiết phải bổ sung. CQQL khi nhận báo cáo của chủ đầu tư dự án sẽ phải lập kế hoạch và thông báo cụ thể số lần kiểm tra tùy theo cấp công trình. Mỗi công trình phải được kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo an toàn khai thác, nhất là các công trình có ảnh hưởng mang tính cộng đồng cao như bệnh viện, chung cư, trường học.

Trước đây, các công trình sử dụng vốn tư nhân không có quy định bắt buộc phải kiểm tra, nhưng với TT10 cũng phải chịu kiểm tra của CQQL các cấp. Ông Lâm cũng khẳng định, việc CQQL kiểm tra nghiệm thu không có nghĩa giảm trách nhiệm của các chủ thể tham gia xây dựng dự án. CQQL chỉ kiểm tra sự tuân thủ quy định của các chủ thể tham gia dự án xây dựng từ chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu chứ không làm thay trách nhiệm của chủ đầu tư.