Thông tư 203: Thanh khoản sẽ tăng vọt khi NĐT được vừa mua vừa bán chứng khoán cùng lúc

Gốc
Việc cho phép NĐT được đặt lệnh giao dịch vừa mua vừa bán cùng một loại chứng khoán giúp nhà đầu tư có thể ăn chênh lệch giá trong phiên, và tạo tâm lý thanh khoản tuy nhiên việc này khác với T+0 bởi cổ phiếu vẫn phải chờ 3 ngày mới về tài khoản mới được bán.

Thông tư 203/2015/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 nhưng không phải nội dung nào cũng được triển khai ngay do hệ thống hạ tầng của Trung tâm lưu ký cũng như của các CTCK chưa đáp ứng kịp và cũng chưa có hướng dẫn cụ thể từ UBCK.

Mặc dù ngày 7/7/2016 UBCK đã có văn bản giải đáp vướng mắc liên quan đến Thông tư 203 nhưng hoàn toàn không đề cập đến nội dung về cho phép bán chứng khoán chờ về và giao dịch trong ngày. Theo đó, liên quan đến nội dung tại điều 7 Thông tư 203 liên quan đến việc cho phép nhà đầu tư đặt lệnh bán đối với chứng khoán chờ về và nội dung tại điều 10 Thông tư 203 về giao dịch trong ngày theo đại diện của UBCK nội dung này sẽ phải chờ sang năm 2017.

Trả lời báo ĐTCK trước đó, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng vụ phát triển thị trường UBCK cho biết “Bán chứng khoán chờ về, thực chất là cho phép bán khống có đảm bảo, khác hẳn với bán khống thuần túy, vì nó cho phép nhà đầu tư vay mượn chứng khoán để bán. Điều này đòi hỏi sự sẵn sàng của hệ thống vay và cho vay chứng khoán (SBL) của Trung tâm lưu ký (VSD)”.

Về nội dung nhà đầu tư được đặt lệnh giao dịch vừa mua vừa bán đồng thời một loại chứng khoán, quy định tại Điều 7 Khoản 4 Thông tư 203, UBCK hướng dẫn nhà đầu tư có quyền đặt lệnh giao dịch vừa mua vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh liên tục khi có đầy đủ tiền/chứng khoán để thực hiện giao dịch theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà đầu tư đã đặt lệnh mua hoặc bán tại phiên giao dịch liên tục trước đó nhưng chưa được khớp và vẫn còn hiệu lực thì khi chuyển sang phiên khớp lệnh định kỳ, nhà đầu tư có thể đặt tiếp lệnh bán hoặc mua chứng khoán cùng loại. NĐT không được đặt lệnh giao dịch vừa mua vừa bán đồng thời trong phiên ATO và ATC.

Hiện các CTCK thông báo cho phép nhà đầu tư được đặt lệnh vừa mua vừa bán như VNDirect, Bản Việt, FPTS, SHS,…

Việc cho phép NĐT được đặt lệnh giao dịch vừa mua vừa bán cùng một loại chứng khoán giúp nhà đầu tư có thể ăn chênh lệch giá trong phiên, và tăng thanh khoản cho cổ phiếu tuy nhiên việc này khác với T+0 bởi cổ phiếu vẫn phải chờ 3 ngày mới về tài khoản mới được bán. Hơn nữa, việc một nhà đầu tư có thể sở hữu nhiều tài khoản tại các CTCK khác nhau có thể gây ra tình trạng tạo cung cầu ảo cho cổ phiếu.

Một điểm mới trong Thông tư 203 đó là các công ty chứng khoán không được sửa, hủy lệnh LO, lệnh ATC, bao gồm cả lệnh LO vẫn còn hiệu lực, chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục sang phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Thông tư 203: Thanh khoản sẽ tăng vọt khi NĐT được vừa mua vừa bán chứng khoán cùng lúc - Ảnh 1

Về chuyển tiền nội bộ

Từ ngày 1/7/2016, công ty chứng khoán không được trực tiếp nhận và chi trả tiền mặt để giao dịch chứng khoán của khách hàng mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại.

Điều 50 Khoản 4 Điểm a quy định: “Khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán. Trong phương thức này, khách hàng, công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại có hợp đồng thỏa thuận về cách thức xác nhận, phong tỏa số dư tiền và chuyển tiền thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng. Sau khi lệnh mua chứng khoán của khách hàng được khớp, công ty chứng khoán có quyền yêu cầu ngân hàng nơi nhà đầu tư mở tài khoản thực hiện chuyển tiền tương ứng với giá trị khớp lệnh vào tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán do công ty chứng khoán đứng tên mở tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn. Công ty chứng khoán có nghĩa vụ thay mặt cho khách hàng thực hiện thanh toán giao dịch chứng khoán với các bên có liên quan.”

Điều 50 Khoản 4 Điểm b quy định: “Công ty chứng khoán không được nhận ủy quyền của khách hàng để thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.”

Các công ty chứng khoán nhận chuyển tiền theo yêu cầu của nhà đầu tư là không được phép mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại (do công ty chứng khoán lựa chọn). Bên cạnh đó, việc nhà đầu tư chuyển tiền sang tài khoản của nhà đầu tư khác cũng tại công ty chứng khoán phụ thuộc vào nội dung quy định tại hợp đồng được lập giữa 3 bên là nhà đầu tư, công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại và việc chuyển tiền giữa các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của nhà đầu tư phải do ngân hàng thương mại thực hiện theo thỏa thuận tại nội dung hợp đồng 3 bên.

Tin nóng

Tin mới