Thông tư mới Bộ LĐ-TBXH cho phép các trường trung cấp, cao đẳng được tuyển sinh nhiều lần

Gốc
Thông tư mới của Bộ LĐ-TBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng cho phép các trường trung cấp, cao đẳng được thực hiện tuyển sinh một lần hoặc nhiều lần trong năm.

Trong Thông tư của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) hình thức tuyển sinh dựa trên xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thị tuyển sẽ do trường tự quyết định, đảm bảo có những nội dung theo quy định của Bộ LĐ-TBXH như: ngành, nghề đào tạo, thời gian, đối tượng, hình thức tuyển sinh, chính sách ưu tiên, các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào, lệ phí... trong tuyển sinh.

Hình minh họa.

Bộ LĐ-TBXH cũng yêu cầu các trường cao đẳng, trung cấp cung cấp thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu có), lệ phí tuyển sinh, điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh như nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị… trong quy chế tuyển sinh.

Đặc biệt, trong thông tư mới cho phép các trường được thực hiện một hay nhiều lần trong năm. Với trình độ trung cấp, các trường được tuyển học sinh đã tốt nghiệp THCS và tương đương trở lên, trong khi trình độ cao đẳng được tuyển học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

Thông tư cũng nêu rõ, các trường không được tuyển sinh vượt quá 10% chỉ tiêu đã đăng ký. Và các thông tin tăng, giảm chỉ tiêu của mỗi lần tuyển sinh phải công bố rõ ràng trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Thuận Phong

Tin nóng

Tin mới