Thông tư quản lý Blog với 5 hành vi bị nghiêm cấm sẽ chính thức có hiệu lực

Thông tư khuyến khích 3 điều: phát triển và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân giúp cá nhân mở rộng khả năng tương tác trên môi trường Internet; sử dụng tiếng Việt trong sáng, lành mạnh trên các trang blog; sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên các mạng xã hội trực tuyến đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.49097.qdnd