Họp kết quả thực hiện tiêu chí nghèo đa chiều trong xây dựng nông thôn mới

Họp kết quả thực hiện tiêu chí nghèo đa chiều trong xây dựng nông thôn mới

Quận Long Biên (Hà Nội): Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 100% tiền đóng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn khi tham gia BHXH tự nguyện

Quận Long Biên (Hà Nội): Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 100% tiền đóng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn khi tham gia BHXH tự nguyện

Hơn 1.100 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được hỗ trợ vay vốn

Hơn 1.100 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được hỗ trợ vay vốn

Quảng Nam có hơn 33.000 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Quảng Nam có hơn 33.000 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Hải Phòng: Hỗ trợ thu nhập và tiền đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo

Hải Phòng: Hỗ trợ thu nhập và tiền đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để làm tốt công tác rà soát hộ nghèo

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để làm tốt công tác rà soát hộ nghèo

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo trên địa bàn Hà Tĩnh

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo trên địa bàn Hà Tĩnh

Những chính sách mới về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Những chính sách mới về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Gần 100 người được tập huấn nghiệp vụ về công tác giảm nghèo

Gần 100 người được tập huấn nghiệp vụ về công tác giảm nghèo

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình

Quận đầu tiên trong cả nước hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo 100% mức đóng BHXH tự nguyện

Quận đầu tiên trong cả nước hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo 100% mức đóng BHXH tự nguyện

Bộ Xây dựng: Thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho 100.000 hộ nghèo

Bộ Xây dựng: Thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho 100.000 hộ nghèo

Quốc hội giám sát về giảm nghèo, bình đẳng giới và người cao tuổi tại Cà Mau

Quốc hội giám sát về giảm nghèo, bình đẳng giới và người cao tuổi tại Cà Mau

Bắc Ninh: 14.400 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn thông qua các tổ chức chính trị xã hội

Bắc Ninh: 14.400 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn thông qua các tổ chức chính trị xã hội

Thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho khoảng 100.000 hộ nghèo, cận nghèo

Thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho khoảng 100.000 hộ nghèo, cận nghèo

Bộ Xây dựng sẽ thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho 100.000 hộ nghèo

Bộ Xây dựng sẽ thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho 100.000 hộ nghèo

Trang bị kiến thức cho cán bộ, chuyên viên phụ trách chương trình giảm nghèo ở Hà Tĩnh

Trang bị kiến thức cho cán bộ, chuyên viên phụ trách chương trình giảm nghèo ở Hà Tĩnh

Nhiều chính sách quan trọng về nhà ở, bất động sản có hiệu lực từ ngày 15/8

Nhiều chính sách quan trọng về nhà ở, bất động sản có hiệu lực từ ngày 15/8