Việc giảm một số loại phí kinh doanh vận tải sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 55 tỷ đồng

Việc giảm một số loại phí kinh doanh vận tải sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 55 tỷ đồng

Giảm đến 50% một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải

Giảm đến 50% một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải

Giảm hàng loạt loại phí kinh doanh vận tải từ 1/10

Giảm hàng loạt loại phí kinh doanh vận tải từ 1/10

Bộ Tài chính đồng ý giảm hàng loạt loại phí cho ngành giao thông

Bộ Tài chính đồng ý giảm hàng loạt loại phí cho ngành giao thông

Từ 1/10, giảm 20-50% với nhiều loại phí giao thông vận tải

Từ 1/10, giảm 20-50% với nhiều loại phí giao thông vận tải

Giảm đến 50% một số khoản phí để hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải

Giảm đến 50% một số khoản phí để hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải

Giảm đến 50% một số khoản phí kinh doanh vận tải

Giảm đến 50% một số khoản phí kinh doanh vận tải

Giảm phí, lệ phí hỗ trợ kinh doanh vận tải

Giảm phí, lệ phí hỗ trợ kinh doanh vận tải

Từ 01/10, một số khoản phí, lệ phí trong kinh doanh vận tải sẽ giảm đến 50%

Từ 01/10, một số khoản phí, lệ phí trong kinh doanh vận tải sẽ giảm đến 50%

Giảm 20-50% một số phí, lệ phí hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải

Giảm 20-50% một số phí, lệ phí hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải

Giảm 20-50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải từ ngày 1-10

Giảm 20-50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải từ ngày 1-10

Giảm đến 50% một số khoản phí để hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải

Giảm đến 50% một số khoản phí để hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải

Giảm 20-50% một số loại phí kinh doanh vận tải từ ngày 1/10

Giảm 20-50% một số loại phí kinh doanh vận tải từ ngày 1/10

Giảm đến 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải

Giảm đến 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải

Giảm 20 - 50% nhiều loại phí trong lĩnh vực vận tải

Giảm 20 - 50% nhiều loại phí trong lĩnh vực vận tải

Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí đăng ký cư trú online bằng một nửa nộp trực tiếp

Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí đăng ký cư trú online bằng một nửa nộp trực tiếp

Lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần nếu nộp hồ sơ trực tiếp

Lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần nếu nộp hồ sơ trực tiếp