Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Miễn, giảm thuế, phí, lệ phí khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng trong 11 tháng

Miễn, giảm thuế, phí, lệ phí khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng trong 11 tháng

Tạp Chí Tài Chính
02/12/2022
Đề xuất các hình thức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

Đề xuất các hình thức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

Báo Chính Phủ
22/11/2022
Đã miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí hỗ trợ người dân

Đã miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí hỗ trợ người dân

Thời báo Tài chính
07/11/2022
Hướng dẫn mức thu, nộp phí thẩm định các đồ án quy hoạch

Hướng dẫn mức thu, nộp phí thẩm định các đồ án quy hoạch

Tạp Chí Tài Chính
22/10/2022
Lệ phí cảng biển giảm 20%, hàng Tết kỳ vọng được 'mềm hóa'

Lệ phí cảng biển giảm 20%, hàng Tết kỳ vọng được 'mềm hóa'

Tạp chí Đầu tư Tài chính
11/10/2022
Đã miễn phí sử dụng đường bộ hỗ trợ doanh nghiệp

Đã miễn phí sử dụng đường bộ hỗ trợ doanh nghiệp

Thời báo Tài chính
10/10/2022
Phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ: Thực hiện đúng quy định của Luật Phí và lệ phí

Phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ: Thực hiện đúng quy định của Luật Phí và lệ phí

Thời báo Tài chính
10/10/2022
THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH NGUYỄN ĐỨC CHI: TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP, ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH NGUYỄN ĐỨC CHI: TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP, ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
10/10/2022
Đến hết năm 2022, phương tiện đường thủy được giảm lệ phí thế nào?

Đến hết năm 2022, phương tiện đường thủy được giảm lệ phí thế nào?

Tạp Chí Giao Thông Vận Tải
06/10/2022
Chính thức giảm 20% nhiều loại phí, lệ phí hàng hải

Chính thức giảm 20% nhiều loại phí, lệ phí hàng hải

Báo Giao Thông
04/10/2022
Giảm 20% mức thu nhiều loại phí trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Giảm 20% mức thu nhiều loại phí trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Tạp chí VnEconomy
04/10/2022
Giảm nhiều loại phí, lệ phí hàng không

Giảm nhiều loại phí, lệ phí hàng không

Báo Giao Thông
03/10/2022
Giảm từ 20% - 50% một số loại phí, lệ phí hoạt động vận tải

Giảm từ 20% - 50% một số loại phí, lệ phí hoạt động vận tải

Tạp chí Công thương
01/10/2022
Từ 1/10, nhiều loại phí kinh doanh vận tải giảm đến 50%

Từ 1/10, nhiều loại phí kinh doanh vận tải giảm đến 50%

Báo Dân Sinh
01/10/2022
Từ 1-10, nhiều loại phí kinh doanh vận tải giảm 20-50%

Từ 1-10, nhiều loại phí kinh doanh vận tải giảm 20-50%

Báo Pháp Luật TP.HCM
30/9/2022
Từ 1/10: Một số khoản phí, lệ phí trong kinh doanh vận tải được giảm đến 50%

Từ 1/10: Một số khoản phí, lệ phí trong kinh doanh vận tải được giảm đến 50%

Báo Đại Đoàn Kết
30/9/2022
Giảm đến 50% một số khoản phí kinh doanh vận tải

Giảm đến 50% một số khoản phí kinh doanh vận tải

Truyền Hình Thông Tấn
30/9/2022
Từ tháng 10/2022, nhiều khoản phí, lệ phí kinh doanh vận tải được giảm đến 50%

Từ tháng 10/2022, nhiều khoản phí, lệ phí kinh doanh vận tải được giảm đến 50%

Tạp chí VnEconomy
30/9/2022