Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thông tư về an toàn chịu lực và chất lượng công trình xây dựng

Ngày 11/9, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/09/12/035623/10179