Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang dự Lễ khai giảng năm học mới tại Vị Xuyên

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang dự Lễ khai giảng năm học mới tại Vị Xuyên

Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng tại các trường dân tộc nội trú

Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng tại các trường dân tộc nội trú

Hơn 2,2 triệu học sinh Thủ đô háo hức đến trường khai giảng năm học mới

Hơn 2,2 triệu học sinh Thủ đô háo hức đến trường khai giảng năm học mới

Bộ trưởng Tô Lâm dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Văn hóa

Bộ trưởng Tô Lâm dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Văn hóa

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự Lễ khai giảng năm học mới

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự Lễ khai giảng năm học mới

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nghi Kiều 2

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nghi Kiều 2

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Đan Phượng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Đan Phượng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự lễ khai giảng với học sinh Trường Phượng Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự lễ khai giảng với học sinh Trường Phượng Hoàng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự lễ khai giảng với học sinh Trường Phượng Hoàng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự lễ khai giảng với học sinh Trường Phượng Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự lễ khai giảng với học sinh Trường Phượng Hoàng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng dự lễ khai giảng tại Trường THCS Giảng Võ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng dự lễ khai giảng tại Trường THCS Giảng Võ