Nhiều kỳ vọng vào năm học mới

Nhiều kỳ vọng vào năm học mới

Học tốt để không phụ lòng tin yêu

Học tốt để không phụ lòng tin yêu

800 ngàn học sinh Nghệ An bước vào năm học mới

800 ngàn học sinh Nghệ An bước vào năm học mới

Chăm lo cho giáo dục là nền tảng, chìa khóa hướng tới tương lai

Chăm lo cho giáo dục là nền tảng, chìa khóa hướng tới tương lai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chăm lo giáo dục là 'chìa khóa' hướng tới tương lai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chăm lo giáo dục là 'chìa khóa' hướng tới tương lai

Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, bình đẳng

Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, bình đẳng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng trường THPT Kỳ Sơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng trường THPT Kỳ Sơn

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, bình đẳng

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, bình đẳng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn

Mỗi nhà trường là một trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa

Mỗi nhà trường là một trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chăm lo giáo dục là 'chìa khóa' để hướng tới tương lai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chăm lo giáo dục là 'chìa khóa' để hướng tới tương lai

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai giảng, khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai giảng, khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn
Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai giảng, khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn
Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai giảng, khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai giảng, khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng và khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn, Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng và khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn, Nghệ An

Bảo đảm công bằng trong giáo dục để không ai bị bỏ lại phía sau

Bảo đảm công bằng trong giáo dục để không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng và khánh thành trường học tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng và khánh thành trường học tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt coi trọng giáo dục và đào tạo

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt coi trọng giáo dục và đào tạo

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: 'Giáo dục là chìa khóa hướng tới tương lai'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: 'Giáo dục là chìa khóa hướng tới tương lai'