Trường phổ thông DTNT THCS &THPT Yên Lập xây dựng chiến lược giáo dục toàn diện

Trường phổ thông DTNT THCS &THPT Yên Lập xây dựng chiến lược giáo dục toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu cho học sinh mượn sách giáo khoa

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu cho học sinh mượn sách giáo khoa

NÓNG 247| Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Phú Thọ

NÓNG 247| Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Phú Thọ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để học sinh thiếu sách giáo khoa

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để học sinh thiếu sách giáo khoa

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu cho học sinh mượn SGK

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu cho học sinh mượn SGK

Thủ tướng: Không để học sinh đến trường mà không có sách giáo khoa

Thủ tướng: Không để học sinh đến trường mà không có sách giáo khoa

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên học sinh, giáo viên trước thềm năm học mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên học sinh, giáo viên trước thềm năm học mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với học sinh Phú Thọ trước thềm năm học mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với học sinh Phú Thọ trước thềm năm học mới
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với học sinh Phú Thọ trước thềm năm học mới
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với học sinh Phú Thọ trước thềm năm học mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với học sinh Phú Thọ trước thềm năm học mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải lấy học sinh là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải lấy học sinh là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới ở Phú Thọ

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới ở Phú Thọ

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Phú Thọ

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Phú Thọ

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm giáo viên, học sinh huyện Yên Lập

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm giáo viên, học sinh huyện Yên Lập

Thủ tướng: 'Đất nước thịnh hay suy là nhờ sự nghiệp giáo dục'

Thủ tướng: 'Đất nước thịnh hay suy là nhờ sự nghiệp giáo dục'

Thủ tướng yêu cầu công khai các khoản thu đầu năm học mới

Thủ tướng yêu cầu công khai các khoản thu đầu năm học mới

Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa

Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa
Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa
Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa

Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa

Thủ tướng thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng tại Phú Thọ

Thủ tướng thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng tại Phú Thọ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi ngày đến trường là một ngày vui với học sinh

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi ngày đến trường là một ngày vui với học sinh