Thu ảm đạm

Gốc
TT - Bạn hỏi Cali thế nào? Buồn và hiu hắt. Thời trang mùa thu chậm rãi tung ra từng đợt cầm chừng. Người mua sắm dè sẻn tiêu xài.

Tin nóng

Tin mới