Song Ngư sẽ có được những giây phút dễ chịu tuyệt vời.