THU BÂNG KHUÂNG

Mùa thu – mùa đong đầy cảm xúc, dễ làm cho chúng ta hoài niệm về những điều xưa cũ. Khung cảnh cuối mùa thu đã mang đến cho tác giả Vương Ngọc Bích cảm xúc bâng khuâng khi nghĩ về 'thu đến rồi thu đi', với 'câu thơ chiều dang dở'…

Đã bao mùa thu qua
Và bao mùa chưa tới
Bao nhiêu đêm nghĩ ngợi
Bấy nhiêu ngày nhớ THU

Có gì như lời ru
Thủa mình ngày xưa ấy
Có gì như trỗi dậy
Tiếng lòng vương đâu đây!

Thu đến rồi thu đi
Để lòng ai buồn, nhớ...
Câu thơ chiều dang dở
Đông đã về sau … lưng!

Nghi Xuân cuối thu 2022.
V. N. B

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-nghe/thu-bang-khuang-i299861/