Mỗi chòm sao đều gặp phải những rắc rối với một nửa của mình.