Sự nhạy cảm đôi khi sẽ khiến Xử Nữ có những phản ứng quá gay gắt trước những gì nghe được. >> Thứ Sáu (10/10)