Dương Cưu hãy sống với những giây phút lãng mạn, ngọt ngào đang đến.