Thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Cao Đài năm 2019

Gốc
Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm ngày khai đạo Cao Đài năm 2019, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào đạo Cao Đài.

Trong thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo Cao Đài đối với đất nước trong thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ mong muốn đồng bào đạo Cao Đài tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tham gia phát triển kinh tế, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, chung tay góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

PV