Thư chúc mừng

Gốc

Nhân dịp đồng chí Vương Ðình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sỹ An-đrê-át A-e-bi, Chủ tịch Thượng viện CH Chi-lê Y-át-na Pro-vốt-tê Cam-pin-lay, Chủ tịch Hội đồng Sura Vương quốc A-rập Xê-út Áp-đu-la Mô-ha-mét I-bra-him An Sê-ích, Chủ tịch Cơ quan lập pháp (Knesset) I-xra-en Y-a-ríp Le-vin đã gửi thư chúc mừng.

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thu-chuc-mung-644630/