(Công lý) - Nhân dịp đầu Xuân mới Bính Thân 2016, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tôi xin gửi lời Chúc Mừng Năm Mới!

Chúc các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cùng toàn thể Thẩm phán, các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân, Hội thẩm quân nhân, cán bộ công chức, người lao động đã và đang công tác tại các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự… một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thành đạt trong cuộc sống.

Thu chuc Tet cua Chanh an TANDTC nhan dip dau xuan moi Binh Than 2016 - Anh 1

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC

Năm 2015 vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế đất nước đã vượt qua được những khó khăn, thách thức; kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá theo hướng tích cực; an sinh xã hội được cải thiện; quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác tư pháp và cải cách tư pháp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có tính chất bước ngoặt trong lịch sử củng cố, hoàn thiện nền tư pháp quốc gia.

Năm qua, nước ta đã đàm phán, ký kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Liên minh Châu Âu; Đàm phán thành công Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP); Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) ra đời… mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời, cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn.

Tháng 01/2016, diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta, một sự kiện chính trị quan trọng và mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, bước sang năm 2016, tình hình thế giới và khu vực, tình hình Biển Đông còn nhiều bất ổn, khó lường; các thế lực thù địch âm mưu tiếp tục chống phá nước ta; tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp; các tranh chấp trong nhân dân có chiều hướng tăng cao…

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của các Tòa án nhân dân là rất nặng nề, trong khi thẩm quyền của Tòa án được mở rộng. Cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Tòa án nhân dân tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về đấu tranh phòng, chống tội phạm; Khẩn trương thực hiện các Đề án nhằm nâng cao chất lượng xét xử; Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp đẩy mạnh cải cách tư pháp, để Tòa án thực hiện đúng đắn, đầy đủ quyền tư pháp; Tăng cường công tác Tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ trong xét xử; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học; hoàn thiện và đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đất nước ta đã hội nhập , tham gia ký kết các Hiệp định Thương mại tự do với quốc tế.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên, tôi yêu cầu các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo định hướng của Tòa án nhân dân tối cao; Tranh thủ sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và các cơ quan hữu quan; cần chủ động, sáng tạo tìm ra các giải pháp đúng đắn nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; Nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án; xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn sâu, am hiểu về luật pháp trong nước và quốc tế; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ… phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là cơ quan bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân và xã hội.

Tôi tin tưởng rằng, toàn thể các Thẩm phán, các vị Hội thẩm, cán bộ công chức, người lao động các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự sẽ tiếp tục quán triệt, thường xuyên thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt di huấn của Bác đối với Tòa án nhân dân: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, chung sức chung lòng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tòa án nhân dân năm 2016.

Với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực và đoàn kết nhất trí của cán bộ, Thẩm phán, công chức, người lao động các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự… tôi tin tưởng chắc chắn rằng, bước sang năm mới, với khí thế mới, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, xứng đáng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp – một quyền lực trụ cột trong bộ máy Nhà nước, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Một lần nữa, nhân dịp đầu Xuân Bính Thân 2016, tôi xin chúc các đồng chí sang năm mới đạt nhiều thành tích mới, dồi dào sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Năm mới, cố gắng mới, thành công mới!