Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Thủ công hóa” công nghệ thông tin?

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

CNTT có thể phải chấp nhận hạn chế các ưu thế để “thủ công hóa” nhằm làm cho người dùng “nghiện”, sau đó mới phát huy tính ưu việt và giảm “thủ công hóa CNTT”. Tuy nhiên nếu không có cơ chế ràng buộc, nếu không có sự biến chuyển nào khác thì có lẽ đến năm 2010 ứng dụng CNTT trong CQNN vẫn chỉ là khởi điểm.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_b.asp?atcl_id=5f5e5d5d5a5d5a&t=mzdetail