Thu đi…

Gốc
Lá vàng rụng rơi lối phốLặng lẽ thu đi từng ngàyĐể lại khung trời nhung nhớBâng khuâng cùng thu chia tay

Thu như cùng ta hò hẹn
Chờ nhau trong gió heo may
Ta ngồi tính ngày tính tháng
Ngóng trông thu trở về đây

Biêng biếc trời mây xanh thắm
Dịu dàng ngọn gió thu lay
Tận đáy hồn ta xao động
Thu đi nào thu có hay…

LÊ ĐIỆP