Thủ đoạn "rút ruột" Nhà nước ở Tổng công ty Vật tư nông nghiệp

ND- Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (TCTVTNN) từ lâu đã không còn duy trì được vai trò điều tiết, bình ổn giá cả thị trường, mà bị thao túng, trở thành đầu mối mua bán vòng vèo, nâng giá phân bón, kiếm lời bất chính. Không chỉ vậy, những phần tử tiêu cực còn biến TCT thành "công trường khai thác mỏ", đêm ngày đào khoét của cải Nhà nước.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110952&sub=67&top=40