Thử đổi chỗ cho tôi...

Gốc
Một hôm, vợ tôi sai tôi ra cửa hàng khoai tây. Tôi muốn mua loại khoai ngon để vừa lòng vợ. Thế nhưng, cửa hàng chỉ có khoai bé.

Tin nóng

Tin mới