Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thu được 50,55 tỷ đồng từ đấu giá đất của cơ quan sử dụng không đúng quy định

Gốc

Hanoinet - Đại diện Ban chỉ đạo 09 TP cho biết, trên cơ sở rà soát, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc TP quản lý, UBND TP đã quyết định điều chuyển 3 công trình sự nghiệp, 2 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=73152