Thu được tín hiệu radio lạ từ vũ trụ

Gốc
(Vitinfo) - Nhờ kính thiên văn vô tuyến Parkes của Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO) đặt tại phía Tây Virginia, một nhóm các nhà thiên văn học đã phát hiện một tín hiệu radio mạnh và lạ thường phát ra từ vũ trụ.

Tin nóng

Tin mới