(VTC News) - Cơ quan công an thu giữ 55 chai rượu ngoại giả (Hennessy, Johnny Walker), 458 vỏ chai rượu ngoại giả các loại, 11.684 chai rượu các loại (chuối hột, Rum, đế Gò Đen, nếp Hà Nội).