(CATP) 10 giờ 30 ngày 25-3-2008, Đội An ninh và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội CAQ Tân Bình phối hợp cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, phát hiện tại nhà 48/28 Trường Chinh, P4 tàng trữ hơn 40.000 đĩa sao chép lậu...