Hanoinet - 8h tối ngày 8-10, Đội quản lý thị trường số 16 phối hợp với công an phường Thạch Bàn đã đột xuất kiểm tra kho hàng tại tổ 9 phường Thạch Bàn của Công ty cổ phần đầu tư Panda (có địa chỉ 39 Hàng Chiếu) .