Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thu gom, xử lý khoảng 1.200 tấn rác thải y tế nguy hại

Gốc

(HNM) - Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tổng khối lượng chất thải y tế nguy hại của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn TP hiện vào khoảng hơn 100 tấn/tháng và đã cơ bản được các đơn vị chức năng thu gom, xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường.

Từ đầu năm 2011 đến nay, tổng khối lượng chất thải đã được thu gom, xử lý vào khoảng 1.200 tấn. Tuy nhiên, xử lý chất thải y tế vẫn đang và sẽ là vấn đề bức xúc của TP. Thống kê cho thấy, trong số các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn, chỉ có 11 bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải rắn; 20 bệnh viện đang sử dụng phương pháp thu gom tập trung do Công ty Môi trường đô thị Hà Nội xử lý. Trong số các bệnh viện do TP quản lý, chỉ có 14 bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải rắn nhưng đã xuống cấp, thường xuyên phải sửa chữa; 27 bệnh viện và cơ sở y tế còn lại đang xử lý theo hình thức thu gom tập trung. Ngoài ra, ở TP còn 24 bệnh viện tư nhân cũng hoàn toàn xử lý rác thải y tế theo hình thức thu gom tập trung.

* Theo Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội, trung bình mỗi ngày vùng ngoại thành Hà Nội phát sinh khoảng 1.133 tấn rác thải, chủ yếu là chất thải hữu cơ (chiếm 70%), còn lại là chất thải vô cơ cần phải thu gom, xử lý. Đến nay, có 355/424 xã thành lập được tổ thu gom rác thải, nhưng chỉ có 143 xã thu gom vận chuyển rác đi xử lý tại các bãi chôn lấp rác tập trung của thành phố; số còn lại vẫn tổ chức chôn lấp rác theo phương pháp thủ công tại địa phương hoặc đổ rác ngay trong khu dân cư, các bãi đất trống công cộng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/moi-truong/529325/thu-gom-xu-ly-khoang-1200-tan-rac-thai-y-te-nguy-hai.htm/