Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thu hẹp loại VB quy phạm pháp luật

Gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng không nên quy định Nghị quyết của Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật. Tương tự, VBQPPL của Thủ tướng Chính phủ chỉ còn 1 loại là Quyết định.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/1/84072.cand