Thu học phí theo tín chỉ thiếu đồng nhất

Gốc
Theo Bộ GD&ĐT, việc thu học phí theo tín chỉ do chưa có quy định cụ thể nên chưa thống nhất, mỗi trường thu một mức khác nhau.

Mức học phí đại học mới là 240.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, với các trường đào tạo theo tín chỉ thì tổng mức học phí là 2,4 triệu/năm và chia ra theo số tín chỉ. Số lượng tín chỉ ở các trường khác nhau nên mức học phí tính theo từng tín chỉ cũng khác nhau. Trường có nhiều tín chỉ thì mức học phí tính trên một tín chỉ sẽ thấp hơn trường có ít tín chỉ. Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, Bộ đang nghiên cứu và sẽ có hướng dẫn về việc thu học phí theo tín chỉ. Theo báo cáo thanh tra của Bộ GD&ĐT, trong số 13 trường đại học được kiểm tra, có 8 trường đã tuyển vượt chỉ tiêu được giao trong năm học này, nhất là ở hệ cao đẳng. Cụ thể, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển vượt 40 chỉ tiêu hệ văn bằng hai, Đại học Hàng Hải vượt 37 chỉ tiêu, Đại học Kinh tế TP.HCM vượt 251 chỉ tiêu hệ đại học. (Theo TTXVN)

Tin nóng

Tin mới