Trong số các doanh nghiệp vi phạm, nhiều doanh nghiệp từng được cấp chứng chỉ quốc tế, điển hình như Công ty Trách nhiệm hữu hạn thuốc thú y thủy sản Minh Dũng