Thu hồi 443 phù hiệu của các phương tiện vận tải vi phạm

Gốc
Sở Giao thông và Vận tải (GT-VT) Hà Nội vừa ban hành quyết định xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, có 443 phù hiệu của 222 đơn vị vận tải bị Sở GT-VT Hà Nội ra quyết định thu hồi trong vòng 1 tháng (tháng 9-2017). Trong đó có 74 phù hiệu "Taxi Hà Nội", 136 phù hiệu "Xe hợp đồng", 79 phù hiệu "Công-ten-nơ", 13 phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định", 106 phù hiệu "Xe tải" và 35 phù hiệu "Xe đầu kéo".

Lý do bị thu hồi là khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện vận tải trong tháng 7-2017 cho thấy có 5 lần vi phạm tốc độ trên 1.000km chạy xe hoặc có 10% số ngày xe hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục theo quy định của Bộ GT-VT.

Cùng với yêu cầu nộp lại phù hiệu, Sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện bị thu hồi kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động, có hình thức xử lý vi phạm, báo cáo bằng văn bản về Sở theo quy định; giao lực lượng thanh tra Sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị vi phạm.

Tuấn Lương

Tin nóng

Tin mới