SGTT - Sở Y tế Khánh Hòa vừa có công văn gởi các cơ sở điều trị và kinh doanh dược phẩm yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và xử lý đối với bảy loại thuốc giả, không đạt chất lượng mà sở này vừa phát hiện được, gồm:

Xài thuốc an toàn Thuốc viên đặt phụ khoa Neo-Gynoternan: lô sản xuất (LSX) 08004FN, ngày sản xuất (NSX) 19.12.2008, hạn dùng (HD) 19.12.2011, số đăng ký (SĐK): VNB-2579-04, do công ty hóa dược phẩm Mekorphar sản xuất. Thuốc viên nén Danoxen (Senrratiopeptidase 10mg): LSX: 801, NSX: 16.10.2008, HD: 15.10.2011, SĐK: VN-6126-08 do công ty Medica Korea Co, Ltd sản xuất; công ty dược phẩm Trung ương I nhập khẩu. Thuốc Ceftacef-100 (Cefixime For Oral Suspention USP): LSX: 8002, NSX: 15.11.2008, HD: 14.11.2010, SĐK: VN-3439-07 do công ty laboratories Pvt, Ltd sản xuất; công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội nhập khẩu Thuốc hoàn cứng siêu hùng Hoàn Thiên Thảo: LSX 01, NSX: 3.11.2008, HD: 1.11.2010, SĐK: V1050-H12-10, do doanh nghiệp tư nhân bào chế đông dược Thiên Thảo (Vĩnh Long) sản xuất Thuốc Omeprazole capsules 20mg: LSX: 3207, NSX: 6.2007, HD: 6.2010, SĐK: VN-2726-07 do công ty cổ phần Tagma pharma (PVT) Ltd, Pakistan sản xuất; công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc nhập khẩu. Thuốc viên nang UKFIX (Cefixime): LSX 8001, HD: 20.10.2011, SĐK: VN-6571-08, do công ty Withus Pharmaceutical Co, Ltd-Korea sản xuất; công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu Viên nén Ofloxacin: có đặc điểm đóng gói lọ nhựa 100 viên, ghi trên bao bì Ofloxacin 200, LSX: M078, NSX 11.2005, HD: 11.2009, không ghi số đăng ký, đã được kết luận thuốc giả. Thanh Nam