Thu hồi gần 600ha đất vi phạm

Gốc
Ngày 12/4, nguồn tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Các cơ quan chức năng đã ban hành quyết định thu hồi gần 600ha đất vi phạm Luật Đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Bên cạnh đó, cũng đề nghị thu hồi hơn 50.000ha đất; truy thu nghĩa vụ tài chính gần 5 tỷ đồng. Được biết, đến nay đã có 10/26 Bộ, ngành, 29/63 tỉnh, thành phố báo cáo kết quả xử lý thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Tin nóng

Tin mới