Thu hồi giấy phép tạp chí Doanh nghiệp-Doanh nhân và Thương hiệu

Gốc
Bộ TT&TT vừa ký quyết định thu hồi giấy phép hoạt động tạp chí Doanh nghiệp-Doanh nhân và Thương hiệu.

Ngày 14/11, Bộ TT&TT ra quyết định số 1992 ký ngày 14/11/2017 về thu hồi giấy phép hoạt động Tạp chí Doanh nghiệp-Doanh nhân và Thương hiệu.

Lý do thu hồi vì cơ quan chủ quản (Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam) đề nghị chấm dứt hoạt động của tạp chí in này.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục báo chí, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam, Tạp chí Doanh nghiệp-Doanh nhân và Thương hiệu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

PV