Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thu hút 4,3 tỷ USD đầu tư vào các khu công nghiệp trong 5 tháng đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được khoảng 390 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 4,3 tỷ USD.

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được khoảng 390 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 4,3 tỷ USD. Theo đó, lũy kế nâng tổng số dự án FDI lên khoảng 9.850 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 194 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện đạt trên 70%.

Theo báo cáo của các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, vượt qua tác động tiêu cực của dịch Covid-19, các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế vẫn cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và mức suy giảm trong 5 tháng đầu năm do các tác động của dịch Covid-19 chưa lớn, nhưng nếu kéo dài sẽ nghiêm trọng hơn.

Cụ thể, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đạt khoảng 81 tỷ USD, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm 2019; tổng giá trị xuất khẩu 58 tỷ USD, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị nhập khẩu đạt khoảng 47 tỷ USD, tăng khoảng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019; tạo việc làm cho hơn 3,82 triệu lao động, thấp hơn khoảng gần 30 nghìn lao động so với cuối năm 2019.

Tính đến cuối tháng 5/2020, cả nước có 336 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 97,8 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt gần 66 nghìn ha.

Trong 336 khu công nghiệp đã thành lập, có 260 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 68,8 nghìn ha và 76 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khoảng 29,2 nghìn ha. Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 76,10%.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm 2020 vẫn có khoảng 120 doanh nghiệp trong khu công nghiệp tạm dừng hoạt động do các nguyên nhân liên quan đến dịch bệnh Covid-19, trong đó các khu công nghiệp phía Nam như tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… có số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động cao hơn.

Thanh Xuân

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thu-hut-43-ty-usd-dau-tu-vao-cac-khu-cong-nghiep-trong-5-thang-dau-nam-72447.htm