Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thu hút đầu tư nước ngoài trên đà cải thiện

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính chung 10 tháng năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 22,46 tỷ USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 9,9% so với 9 tháng năm 2022. Tính lũy kế đến nay, cả nước có 35.895 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 435,2 tỷ USD.

Riêng số vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài trong 10 tháng đạt 17,45 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là kết quả rất tích cực, cho thấy sức hấp dẫn của nền kinh tế nước ta.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12,9 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 3,87 tỷ USD, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 928 triệu USD và hơn 853 triệu USD.

Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 29,9%, 24,8% và 16,7% tổng số dự án.

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về số lượng dự án, tiếp theo là tỉnh Bình Dương, Quảng Ninh… Nhìn chung, các nhà đầu tư vẫn tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn, nơi có cơ sở hạ tầng thuận lợi.

Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu hơn 33,7 tỷ USD giá trị hàng hóa, kể cả dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 26 tỷ USD.

Hồng Sơn