Thu hút vốn đầu tư PPP trong lĩnh vực môi trường

Để thu hút đầu tư theo mô hình đối tác công tư (PPP) trong việc xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải, chất thải rắn, các Bộ ngành cần sớm ban hành hướng dẫn để triển khai thực hiện. Đây là nội dung chính được đưa ra tại Tọa đàm “Mô hình hợp tác công tư trong xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải và chất thải rắn tại Việt Nam” diễn ra ngày 5/7 tại Hà Nội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thu-hut-von-dau-tu-ppp-trong-linh-vuc-moi-truong-44743.htm