Thư kêu gọi cung tiến trồng cây Tùng La hán Cô Tô trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô

Gốc

Thư kêu gọi cung tiến trồng cây Tùng La hán Cô Tô trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (09/5/1961-09/5/2021).

Nguồn Quảng Ninh http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202104/thu-keu-goi-cung-tien-trong-cay-tung-la-han-co-to-trong-dip-ky-niem-60-nam-ngay-bac-ho-ra-tham-dao-co-to-2528212/